אתר מפלגת קמ״ה:
www.kamamiflaga.com

הנושאים שדובר עליהם בראיון

מה זה נשות אמבש? / ההיסטוריה / פרטי העלילה שהעלילו / הישיבה בכלא / עדי התביעה / עדת המדינה

מה חוויתן משנת 2011? / אלימות בחדרי חקירות של המשטרה / עיוותי דין בבתי המשפט / איומים של הפרקליטות / מחטיפת ילדים / ניכור הורי /

באיזה רגע החלטתם להקים את מפלגת קמה ולאיזו מטרה? / מה עיקרי המצע?

זכויות אסירים / משפטים חוזרים / 600 בקשות למשפט חוזר מאז קום המדינה ומהם התקבלו רק 30 / אדם חף מפשע שנשפט בישראל אין לו סיכוי לצאת מהכלא / כפיה על אזרחים / מעמדות / דרקון ירוק / ספרי על נפגעי כתות /