קישור להסכם עם פייזר:
https://govextra.gov.il/media/30806/11221-moh-pfizer-collaboration-agreement-redacted.pdf

קישור למכתב האישור שימוש חירום של האפ. די. אי. לפייזר:
https://www.fda.gov/media/144412/download

קישור לתוכנית קודמת בה מיכאל מסביר את הונאת הקורונה:
https://wearefree.tv/danger_fraud