קישור לסדנת יסודות התקשור עם סאן-שיין וסוזי ציקורל

קישור רכישת כרטיס לסדנת יסודות התקשור עם סאן-שיין וסוזי ציקורל