את מי הייתם רוצים לראיין?

  1. + {{ item.name }} {{ item.weight }}