הפרטים של יוסף סגמן:

מייל: Yosef@void2life.com

אתר

פייסבוק