אתר האינטרנט של צופיה הראל:
www.sophiaharel.com

עוד קישורים של צופיה הראל:
www.facebook.com/groups/PleiadesMessages

www.youtube.com/channel/UCZZREyqd6j3x2FglDYXmFxQ

katzr.net/c56807

www.facebook.com/groups/212894725779013/media/videos